Vacancy for Caretaker of Llanboidy Public Toilets

This is an area to list any events or announcements that you wish to make
Admin
Site Admin
Posts: 137
Joined: Sat Jan 03, 2009 3:29 pm
Location: Llanboidy, West Wales
Contact:

Vacancy for Caretaker of Llanboidy Public Toilets

Postby Admin » Thu Apr 23, 2015 7:33 pm

Llanboidy Community Council
Llanboidy Community Council requires a caretaker/cleaner to maintain the public conveniences in the village of Llanboidy.
The position would involve; opening/closing and cleaning of the facilities as well as replenishing useable goods Monday to Friday. The successful applicant would be paid for an hours work a day.
All applicants are required to submit a written application and these should be submitted by Monday 4th May 2015 to the address below.
Further details can be obtained from the clerk (details also below).
Kate Richards – Clerk
Glasnant, 1 Millbrook, Llanboidy, Carmarthenshire, SA34 0EH. 01994 448 369
clynderwentow@yahoo.co.uk

Cyngor Cymuned Llanboidy

Mae Cyngor Cymuned Llanboidy yn chwilio am ofalwr/wraig / glanhawr/wraig i gynnal y cyfleusterau cyhoeddus ym mhentref Llanboidy.

Mae’r swydd yn cynnwys; agor / cau a glanhau'r cyfleusterau, yn ogystal ag ailgyflenwi nwyddau, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei dalu/ei thalu am awr o waith y dydd.

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd gyflwyno cais ysgrifenedig a ddylai gael ei gyflwyno erbyn dydd Llun 4 Mai, 2015 i'r cyfeiriad isod.

Mae rhagor o fanylion ar gael gan y clerc (manylion isod hefyd).

Kate Richards – Clerc

Glasnant, 1 Millbrook, Llanboidy, Sir Gaerfyrddin, SA34 0EH 01994 448 369

clynderwentow@yahoo.co.uk
Llanboidy Community Council
Public Notice – 13.04.2015
The public conveniences are currently closed during the week whilst the Council tries a secure a new caretaker.
We are sorry if this has caused you any inconvenience.
Details of the position can be found on Llanboidy.com, on local notice boards and through the Council clerk.
Kate Richards – Clerk
Glasnant, 1 Millbrook, Llanboidy, Carmarthenshire, SA34 0EH.
01994 448 369
clynderwentow@yahoo.co.uk


Cyngor Cymuned Llanboidy

Hysbysiad Cyhoeddus – 13/04/2015

Mae'r cyfleusterau cyhoeddus ar gau yn ystod yr wythnos ar hyn o bryd er bod y Cyngor yn ceisio sicrhau gofalydd newydd.

Mae'n ddrwg gennym os yw hyn wedi achosi unrhyw anghyfleustra

Mae manylion y swydd ar gael ar Llanboidy.com, ar hysbysfyrddau lleol a thrwy glerc y Cyngor.
Kate Richards – Clerc
Glasnant, 1 Millbrook, Llanboidy, Sir Gaerfyrddin, SA34 0EH.
01994 448 369
clynderwentow@yahoo.co.uk