Gaisiadau am Grantiau / Grant Applications 2019/20

This is where our Community has its voice, read the latest Minutes of our Community Council Meetings, let our local representatives know how they are doing, praise where it's due and constructive suggestions where necessary.
richkate
Posts: 23
Joined: Wed Oct 11, 2017 6:05 pm

Gaisiadau am Grantiau / Grant Applications 2019/20

Postby richkate » Fri Jan 25, 2019 9:17 am

Mae rhaid gwneud pob cais gan ddefnyddio'r ffurflen gais ynghlwm. Bydd angen cwblhau'r ffurflenni'n llawn a rhaid cynnwys pob dogfen ategol er mwyn i'r cais gael ei ystyried. Dylai pob cais gael ei dderbyn erbyn 30ain Ebrill 2019 ac efallai na fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Bydd grantiau'n cael eu dosbarthu trwy gydol y flwyddyn.


All grant applications will need to be made using the application form attached. The forms will need to be completed in full and all supporting documents must be provided for the application to be considered. All applications should be received by 30th April 2019 and applications received after this date may not be considered. Grants will be distributed throughout the year.
Attachments
Llanboidy CC Grant Application Form.pdf
(293.43 KiB) Downloaded 77 times
Ffurlen Gais am Grantiau CC Llanboidy.pdf
(288.38 KiB) Downloaded 37 times