Audit of the accounts for the year ended 31.03.19 / Archwiliad y cyfrifon am y flwyddyn a bennodd 31.03.19

This is where our Community has its voice, read the latest Minutes of our Community Council Meetings, let our local representatives know how they are doing, praise where it's due and constructive suggestions where necessary.
richkate
Posts: 23
Joined: Wed Oct 11, 2017 6:05 pm

Audit of the accounts for the year ended 31.03.19 / Archwiliad y cyfrifon am y flwyddyn a bennodd 31.03.19

Postby richkate » Sun May 05, 2019 6:26 am

Each year the annual accounts are audited by the Auditor general for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books relating to them for 20 working days on reasonable notice.
see the attached document for details regarding the year ended 31.03.19.

Bob blwyddyn mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd â diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau a gwneud a hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol.
Gwelwch y ddogfen ynghlwm am fanylion am y flwyddyn a bennodd 31.04.19.
Attachments
Hysbysebiad o bennu dyddiad ar gyfer hawliau etholwyr 2019.pdf
(3.29 MiB) Downloaded 31 times